#da

2 kết quả phù hợp

Tóc con người vừa là bộ phận bảo vệ da đầu, hộp sọ, vừa để  làm duyên.

Vai trò của tóc, da, lông và móng

GD&TĐ - Tóc, da, lông và móng là những bộ phận trên cơ thể của con người. Da thì không thể tùy tiện xắn bớt. Nhưng tóc, lông và móng thì có thể xắn bớt hoặc làm cho “biến mất”.