#CSAT

4 kết quả phù hợp

Phụ huynh Hàn Quốc lo lắng khi con cái thi đại học giữa dịch.

Học sinh kiệt sức trong đại dịch

GD&TĐ - Tháng 11 vừa qua, Hàn Quốc đã tổ chức kỳ thi đại học CSAT khi bóng tối đại dịch bao trùm khắp đất nước. Trung Quốc, Brazil… cũng tổ chức kỳ thi trong bối cảnh tương tự.