#cống hiến cho sự nghiệp trồng người

2 kết quả phù hợp

Cô Khang cùng giáo viên Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc đo thân nhiệt cho học sinh khi học sinh quay lại trường học trực tiếp.

Những "chiến sĩ" thầm lặng trong trường học

GD&TĐ - Một ngôi trường thân thiện không chỉ được tạo nên bởi những thầy cô đang hàng ngày, hàng giờ cống hiến cho sự nghiệp trồng người, mà còn có sự đóng góp thầm lặng của những người như nhân viên bảo vệ, y tế...