#Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT

3 kết quả phù hợp

Trường miền núi thi đua tốt với 6 điều tâm đắc

Trường miền núi thi đua tốt với 6 điều tâm đắc

GD&TĐ - Trường THPT Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) đã cụ thể hóa các phong trào thi đua tại bằng cách xây dựng nội quy, quy chế làm việc; tác phong giảng dạy; vận động thầy, cô giáo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, tìm tòi phương pháp dạy học hay để áp dụng vào thực tiễn.