#Chương trình đào tạo

27 kết quả phù hợp

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân học tập trong thư viện

Bước tiến mới trong tự chủ đại học

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật số 34) và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ có nhiều quy định quan trọng hướng tới tăng quyền tự chủ và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.
PGS.TS Trần Tiến Khoa.

Làm gì để đạt chuẩn kiểm định ABET?

GD&TĐ - Hiện cả nước có 8 CTĐT của 4 trường đạt chuẩn kiểm định ABET. Trong đó, Trường ĐH Quốc tế (IU) thuộc ĐH Quốc gia TPHCM có 2 CTĐT đạt chuẩn kiểm định của ABET là Kỹ thuật y sinh và Kỹ thuật điện tử – viễn thông.
Sinh viên ngành Công nghệ sinh học Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM học thực hành. Ảnh: TG

Cơ hội triển khai chương trình đào tạo đón đầu xu thế

GD&TĐ - Dự thảo Quyết định về việc ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 vừa được Chính phủ ban hành, bao gồm 41 công nghệ tiên tiến trên thế giới. Đây được xem là cơ hội và thách thức với cơ sở GDĐH trong việc triển khai các chương trình đào tạo đón đầu xu thế.