#chương trình đào tạo đại học

4 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Tiệm cận chương trình

GD&TĐ - Theo thống kê của các cơ sở giáo dục đại học, nhất là trường khối kỹ thuật, hầu như năm nào, cũng có một số sinh viên năm thứ nhất bị đình chỉ học tập.