#chính sách an sinh

2 kết quả phù hợp

Việc chi trả chính sách an sinh bằng tiền mặt hiện vẫn còn phổ biến tại Việt Nam

Thí điểm chi trả chính sách an sinh không dùng tiền mặt

GD&TĐ - Thanh toán điện tử trong thực hiện các chương trình trợ giúp xã hội là xu thế mà nhiều quốc gia hiện nay đang áp dụng. Phương thức chi trả này sẽ giúp cho việc hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời và tiện lợi.