#Chất lượng giáo dục

132 kết quả phù hợp

Trường HNQT iSchool Quảng Trị tăng cường dạy học sinh ngoài phạm vi nhà trường.

Những lớp học ‘không vách ngăn’

GD&TĐ - Trường HNQT iSchool Quảng Trị tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, không chỉ dạy HS trên lớp mà tăng cường dạy ngoài không gian lớp học.