#Cải cách chính sách tiền lương

4 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Lùi lại để hiệu quả hơn

GD&TĐ - Trước mắt trong năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép chưa nâng lương cho người có thu nhập thấp, mới đi làm, người hoạt động chuyên trách xã, phường.
Trả lương theo vị trí việc làm là bài toán lớn với các nhà quản lý. Ảnh minh họa

Tập trung cải cách tiền lương sau “4 lần lỡ hẹn”

GD&TĐ - Ông Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, cần xây dựng một sàn an sinh xã hội để làm căn cứ chính sách bảo vệ cho người dân không rơi vào hoàn cảnh khó khăn.