#anh em song sinh

3 kết quả phù hợp

Hai anh em sinh đôi Danh Hữu Nghị và Danh Tấn Lực cùng trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp của Bộ Quốc phòng.

Ước mơ và hiện thực của anh em song sinh người Khmer

GD&TĐ -Danh Hữu Nghị và Danh Tấn Lực cùng sinh năm 2003, là người Khmer, ở ấp Sơn Hòa, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã cùng trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp chuyên ngành Chỉ huy tham mưu.