Chính trị

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra phía Nam

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra phía Nam

GD&TĐ - Từ ngày 25/9 đến ngày 3/10/2017, tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục (CBQLGD) TP HCM, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng đã chủ trì lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra cho cán bộ- viên chức làm công tác thanh tra nội bộ, cộng tác viên thanh tra trong các cơ sở giáo dục đại học” (GDĐH) ở phía Nam.

Phong trào, hoạt động của Đoàn TN đã đi vào chiều sâu và sát thực

Phong trào, hoạt động của Đoàn TN đã đi vào chiều sâu và sát thực

GD&TĐ - Với số lượng trên 100 ngàn đoàn viên, thanh niên, trong đó có gần 45 ngàn đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gần 60 ngàn đoàn viên là sinh viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.