#viết sáng kiến kinh nghiệm

3 kết quả phù hợp

Cô Vũ Thị Anh và học trò. Ảnh: NVCC

Chia sẻ kinh nghiệm viết sáng kiến

GD&TĐ - Muốn có được sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) chất lượng, thường người viết luôn bắt đầu từ những vấn đề trong thực tiễn để sản phẩm có tính vận dụng