#vị thần

1 kết quả phù hợp

Domovoi – Vị thần trông nhà

Domovoi – Vị thần trông nhà

GD&TĐ - Đối với người Slavs (một nhóm chủng tộc tại châu Âu), nhà cửa được sạch sẽ, an toàn; gia đình được khỏe mạnh có một phần công lao rất lớn của các vị gia thần hay tổ tiên ngàn xưa của họ.