#vi phạm nồng độ cồn

35 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Chuyển biến về ý thức

GD&TĐ - Người dân sẽ buộc phải nghiêm túc tuân thủ nếu các chế tài, quy định xử lý đủ sức răn đe, đặc biệt là sự quyết liệt, không nể nang trong thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng.