#vì học sinh

3 kết quả phù hợp

Trường TH, THCS & THPT Hoàng Việt.

Hoàng Việt - Kiên định một chặng đường giáo dục

GD&TĐ - Từ tâm huyết của nhà sáng lập hướng về thế hệ tương lai đất nước, 5 định hướng giáo dục “Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực, Thể chất, Kỹ năng” cùng các giá trị văn hóa đã trở thành một phần biểu trưng của Hoàng Việt.