#UNESCO

67 kết quả phù hợp

Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà do 2 tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng cùng quản lý. Ảnh: CTTĐT Hải Phòng.

Kết nối di sản để lan tỏa văn hóa

GD&TĐ - Nước ta có khoảng 7 vạn di sản được kiểm kê, gần 500 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 15 di sản được UNESCO ghi danh.