#Trường Đại học Sư phạm

22 kết quả phù hợp

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, cá nhân đề nghị khen thưởng CSTĐ toàn quốc

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, cá nhân đề nghị khen thưởng CSTĐ toàn quốc

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT tiến hành lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Đại học sư phạm, Đại học Huế và 2 cá nhân đề nghị khen thưởng CSTĐ toàn quốc trên Báo Giáo dục &Thời đại