#triết lý giáo dục

3 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa.

Học để biết Nghĩ

GD&TĐ - Chúng ta cần nỗ lực để có một thể chế, một nền giáo dục tốt, nhằm đào tạo ra những thế hệ công dân “biết nghĩ”. Rằng đó cũng chính là vấn đề căn cốt của người Việt hôm nay.