Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

* Số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh.

* Chú thích mã môn ngoại ngữ: N1 - Tiếng Anh, N2 - Tiếng Nga, N3 - Tiếng Pháp, N4 - Tiếng Trung, N5 - Tiếng Đức, N6 - Tiếng Nhật

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT

# SBD Toán Ngữ Văn Ngoại ngữ Vật lí Hóa học Sinh học Lịch sử Địa lý GDCD

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Phổ điểm môn Toán

Phổ điểm môn Ngữ Văn

Phổ điểm môn Ngoại Ngữ