#Tom Cruise

7 kết quả phù hợp

Nam diễn viên Tom Cruise.

Tom Cruise trả lại 3 cup Quả Cầu Vàng

GD&TĐ - Tom Cruise đã tham gia một cuộc nổi dậy, trả lại ba tượng vàng Quả Cầu Vàng cho Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) mà anh giành được.