#Tiểu học Tràng An

5 kết quả phù hợp

Cô Nguyễn Hương Giang

Cô giáo Hà thành giỏi việc trường, đảm việc nhà

GD&TĐ - Cô Nguyễn Hương Giang là một trong những điển hình vừa làm tốt công việc giảng dạy, vừa làm tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, là tấm gương sáng trong phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.