#tiếp sức đổi mới

1 kết quả phù hợp

HS Trường THPT Phan Châu Trinh làm mô hình tham dự sự kiện Ngày hội Khoa học - Sáng tạo và Khởi nghiệp năm học 2019 – 2020.

“Chia lửa” cùng giáo viên

GD&TĐ - Trong nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học được xem là khâu đặc biệt quan trọng ở mỗi trường học.