#thông lệ quốc tế

1 kết quả phù hợp

Thắt dây an toàn và dùng ghế chuyên dụng cho trẻ trên xe ô tô là cần thiết.

Đề xuất cấm trẻ em ngồi ghế trước ô tô: Tránh cảm tính!

GD&TĐ - Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự ATGT đường bộ vừa được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề xuất quy định trẻ em dưới 12 tuổi (hoặc trẻ có chiều cao dưới 1,35m) không được ngồi ghế phía trước ô tô và trẻ em dưới 4 tuổi phải có ghế chuyên dụng. Một số ý kiến cho rằng, quy định này phải được nghiên cứu, đánh giá khoa học, cụ thể, tránh đưa ra quy định cảm tính.