#thoạt động thường xuyên

1 kết quả phù hợp

Học sinh Trường THPT Bỉm Sơn (Thanh Hóa) trả lời tại buổi tuyên truyền về phòng tránh tệ nạn ma túy, bạo lực học đường.

Giáo dục nhân cách học trò bằng kịch nói, thơ ca

GD&TĐ - Thay vì hình thức thuyết trình, nhiều trường học tại Thanh Hóa đã lồng ghép nội dung giáo dục nhân cách thông qua kịch nói, thơ ca,… Đồng thời, giáo dục cho học sinh về lòng yêu nước, tinh thần bảo vệ Tổ quốc.