#thầy giáo Lê Huy Phương

1 kết quả phù hợp

Bữa tối muộn bên đường của thầy Lê Huy Phương sau khi học sinh là F0 đã hoàn tất thủ tục nhập viện điều trị.

Thầy Phương và những chuyến xe đưa F0 xuống núi

GD&TĐ - Chở được 1 ngày thì tài xế hợp đồng với CLB Bạn thương nhau từ chối tiếp tục vận chuyển các F0 từ Nam Trà My về Tam Kỳ. Số F0, mà chủ yếu là HS của Trường PTDT nội trú Nam Trà My thì tăng lên mỗi ngày.