#tháng 5

2 kết quả phù hợp

Hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề. Ảnh minh họa.

6 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

GD&TĐ - Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên; từ ngày 21/5 có thể đăng ký xe máy tại công an xã, xe ô tô tại công an huyện; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi nghề...