#thạc sĩ

40 kết quả phù hợp

Lưu Ngọc Quỳnh Khôi (thứ hai từ trái sang) làm việc tại một công trình xây dựng ở TPHCM. Ảnh: NVCC

Thạc sĩ 'Gen Z'

GD&TĐ - Lưu Ngọc Quỳnh Khôi có 'gia tài' là 8 bài báo quốc tế sau 1,5 năm học cao học ngành Quản lý xây dựng (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).