#Tê Giác Trắng

2 kết quả phù hợp

Hệ sinh thái bị phá hủy, phục hồi được không?

Hệ sinh thái bị phá hủy, phục hồi được không?

GD&TĐ - Ô nhiễm môi trường, cạn kiệt nguồn tài nguyên, biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt đe dọa nghiêm trọng đến đa dạng sinh học. Làm thế nào để phục hồi hệ sinh thái được giới nghiên cứu khoa học đặc biệt quan tâm.