#Tai Nạn giao thông

520 kết quả phù hợp

Minh họa/INT

Trách nhiệm của chủ xe

GD&TĐ - Trả lời phỏng vấn báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai nói rằng sẽ xử lý nghiêm, và 'không có vùng cấm' cho bất cứ nhà xe nào.