#du học quốc tế

2 kết quả phù hợp

Số lượng sinh viên đi du học nước ngoài dự kiến tăng sau đại dịch Covid-19.

Nan giải bài toán du học sớm

GD&TĐ - Theo số liệu của Bộ Giáo dục Trung Quốc, hơn 700.000 trẻ em du học nước ngoài vào năm 2019, tăng 6% so với năm 2018.