#Bảng Xếp Hạng

10 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa.

Cú hích cho giáo dục đại học

GD&TĐ - Hệ thống xếp hạng đối sánh mang tên “University Performance Metrics” (UPM) do nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện dưới sự tài trợ của Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia vừa được công bố. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có được hệ thống xếp hạng các trường ĐH trong nước và  khu vực.