#Iris School

7 kết quả phù hợp

Iris School sẵn sàng chào đón năm học mới

Iris School sẵn sàng chào đón năm học mới

GD&TĐ - Trước thềm năm học mới, Iris School đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp thích ứng với diễn biến của dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn nhân lực vừa triển khai tốt các hoạt động giáo dục.