#kiểm tra

185 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Vì sự tiến bộ của người học

GD&TĐ - Trong quá trình chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT), Bộ GD&ĐT đã ban hành hệ thống văn bản pháp lý để chỉ đạo, hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá học sinh.