#sứ mệnh đến sao Hỏa

1 kết quả phù hợp

Chuyến thám hiểm sao Hỏa có thể kéo dài ít nhất 3 năm.

Phi hành gia lên sao Hỏa: Đối mặt nguy cơ... mất cảm xúc

GD&TĐ - Nghiên cứu mới với sự hỗ trợ của NASA tìm hiểu tác động của vi trọng lực với hoạt động nhận thức. Kết quả cho thấy, tốc độ nhận thức của những người này chậm lại và khó có thể nhận biết cảm xúc của người khác.