#sóng wifi

1 kết quả phù hợp

HS Indonesia gom rác để truy cập được sóng wifi

Hình ảnh HS Indonesia đổi rác lấy sóng wifi

GD&TĐ - Việc nhiều trường học Indonesia đóng cửa để chống đại dịch Covid-19 đã buộc nhiều HS phải học trực tuyến, trong đó có HS các vùng xa xôi với rất ít hoặc không có cơ hội tiếp cận internet. Tại một số cộng đồng, các tình nguyện viên đang cố gắng đưa internet đến với trẻ em đang cần.