#Sóc Trăng

114 kết quả phù hợp

Các em HS thích thú tham gia hoạt động ngoại khóa thi vẽ tranh ngoài trời.

Hướng tới cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai

GD&TĐ - Ngày 16/5, BCĐ quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2022.