#sáng kiến giáo dục

5 kết quả phù hợp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng phát biểu kết luận Hội nghị.

Bắc Ninh thẩm định, xét hồ sơ và công nhận 44 sáng kiến

GD&TĐ - Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bắc Ninh thẩm định, xét hồ sơ và công nhận 44 sáng kiến. Trong đó, 5 sáng kiến thuộc lĩnh vực Đảng và quản lý nhà nước, 36 sáng kiến thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục...