#quy định đầu thời vua Gia Long

1 kết quả phù hợp

Lệ bắt lính thời vua Gia Long

Lệ bắt lính thời vua Gia Long

GD&TĐ - Theo quy định đầu thời vua Gia Long, binh lính được gọi vào quân đội sẽ được xã ở bản quán trang bị cho mỗi người một cái bao vải, quần áo trận theo quy định.