#phụ cấp thâm niên

8 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Chính sách với cán bộ, giáo viên trung tâm GD nghề nghiệp, thường xuyên

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị: Chính phủ, các bộ, ngành xem xét ban hành văn bản hướng dẫn về quy chế hoạt động chung, công tác đánh giá, xếp hạng, chế độ hưởng phụ cấp của lãnh đạo phụ trách tổ chuyên môn, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, thâm niên nghề với giáo viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) cấp huyện.
Ảnh minh họa/INT

Phụ cấp thâm niên nhà giáo

GD&TĐ - * Hỏi: Tôi là giáo viên hợp đồng của một trường trung cấp chuyên nghiệp, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tính đến ngày 1/9/2020, tôi đủ 5 năm trực tiếp đứng trên bục giảng. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không? Nguyễn Thị Lý (nguyenly***@gmail.com)