#phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19

1 kết quả phù hợp