#ông Trump ngồi thiền

1 kết quả phù hợp

Bức tượng ông Trump ngồi thiền.

Tượng ông Trump ngồi thiền đắt hàng ở Trung Quốc

GD&TĐ - Sau khi rời nhiệm sở, tưởng chừng hình ảnh cựu TT Donald Trump đã mờ nhạt trong tâm trí người Trung Quốc. Tuy nhiên, một bức tượng ông ngồi thiền đang bán chạy trên một nền tảng thương mại.