#người thưởng thức

1 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Văn chương vì con người

GD&TĐ - Nghệ thuật, trước hết phải đem lại mỹ cảm cho người thưởng thức, soi chiếu bản thân và hướng con người tới điều cao cả.