#nghệ sĩ mất vì Covid-19

1 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT.

Liên hoan vội vàng!

GD&TĐ - Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021 sẽ tổ chức tại Hải Phòng theo hình thức trực tuyến từ ngày 28/10 đến 4/11, và thi trực tiếp từ ngày 6 - 18/11.