#Nepal

25 kết quả phù hợp

Cung điện Hoàng gia Narayanhity, nơi xảy ra vụ thảm sát.

Sự sụp đổ của Vương triều Shah

GD&TĐ - Năm 2001, 9 thành viên của Hoàng gia Nepal, bị sát hại. Vụ thảm sát được cho rằng dựa trên một lời sấm truyền có từ thuở xa xưa.