#muốn con trở thành người có trách nhiệm

1 kết quả phù hợp

Cha mẹ có thể đặt ra những quy định phù hợp, linh hoạt, không quá cứng nhắc để vui vẻ nhận trách nhiệm khi mắc lỗi. Ảnh: Ngọc Trang.

Bớt nguyên tắc để con vui vẻ nhận lỗi

GD&TĐ - Theo chuyên gia, muốn con trở thành người có trách nhiệm, cha mẹ nên bỏ bớt những quy tắc cứng nhắc trong gia đình. Thay vì trách mắng, cần đặt nhiều câu hỏi để có thể biết được sự thật.