#mật gấu

6 kết quả phù hợp

Cứu hộ toàn bộ một trang tại gồm 7 cá thế gấu ngựa tại Hà Nội

Cứu hộ toàn bộ một trang tại gồm 7 cá thế gấu ngựa tại Hà Nội

GD&TĐ - Ngày 7/7, Tổ chức Động vật Châu Á thực hiện cứu hộ toàn bộ 7 cá thể gấu ngựa trưởng thành được chuyển giao từ gia đình ông Nguyễn Văn Thao, tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 7 gấu ngựa đều được gia đình nuôi lâu năm, có chip đăng kí, ước tính các cá thể gấu đều trên 20 năm tuổi.