#lùi năm học mới

1 kết quả phù hợp

Một lớp học ở Nga

Bộ GD Nga bác bỏ đề xuất lùi năm học mới

GD&TĐ - Đề xuất của một nghị sĩ Nga lùi năm học mới 1 tháng so với bình thường để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm virus corona - đã không được Bộ GD chấp thuận. Do vậy, ngày chính thức bắt đầu năm học mới vẫn là 1/9.