#lĩnh vực y tế

2 kết quả phù hợp

Thi nghề Chăm sóc sức khỏe tại Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11 năm 2020.

Cơ hội nghề nghiệp cho lao động nông thôn trong lĩnh vực y tế

GD&TĐ - Trong lĩnh vực y tế, việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đến cao đẳng để phục vụ công tác hỗ trợ chăm sóc đang ngày càng trở nên bức thiết. Sự thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực này được xem là cơ hội học nghề gắn với việc làm cho nhiều lao động nông thôn trên cả nước.