#lên đường tòng quân

1 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Một cách trốn nghĩa vụ

GD&TĐ - Đã gọi “nghĩa vụ” thì ai cũng phải thực hiện, trừ những người có hoàn cảnh đặc biệt. Nghĩa vụ quân sự lại càng phải được thi hành với mọi công dân.