Kinh nghiệm triển khai Đề án Ngoại ngữ 2020 của tỉnh Bến Tre

GD&TĐ - Ông Nguyễn Văn Huấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre - chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai Đề án Ngoại ngữ 2020 trên địa bàn tỉnh.
Kinh nghiệm triển khai Đề án Ngoại ngữ 2020 của tỉnh Bến Tre

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng là chọn lựa đối tác đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên có năng lực, uy tín, chất lượng; thực hiện các lớp bồi dưỡng không theo hình thức vừa làm vừa học và tổ chức trong hè.

Đồng thời, tiếp tục sử dụng các chứng chỉ quốc tế để đánh giá chuẩn năng lực giáo viên nhằm bảo đảm chất lượng bồi dưỡng nâng chuẩn; khuyến khích giáo viên tự bồi dưỡng, sớm đáp ứng chuẩn năng lực giáo viên theo yêu cầu của lộ trình Đề án NNQG 2020 đề ra.

Ưu tiên cho việc bồi dưỡng cập chuẩn và phương pháp giảng dạy ngoại. Xây dựng lộ trình bồi dưỡng cập chuẩn cho giáo viên ngoại ngữ trong tỉnh.

Căn cứ vào đó để Sở GD&ĐT tiếp tục triển khai bồi dưỡng và giáo viên phấn đấu tự bồi dưỡng cập chuẩn sao cho phấn đấu đến hết năm 2015, có ít nhất 40% giáo viên tiếng Anh phổ thông đạt chuẩn theo quy định, chủ yếu theo chuẩn quốc tế.

“Phấn đấu đến năm 2020, tất cả các giáo viên ngoại ngữ của Bến Tre phải đạt chuẩn theo yêu cầu của Đề án ngoại ngữ 2020” - ông Nguyễn Văn Huấn cho biết.

Được biết, trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Văn Huấn, Bến Tre sẽ hoàn thiện các chuẩn và lộ trình thực hiện của mô hình trường điển hình từ 4 trường điển hình đã chọn theo yêu cầu của công văn số 11/CV-ĐANN của Bộ GD&ĐT nhằm sớm nhân rộng mô hình trường điển hình trong tỉnh từ năm 2015 - 2020.

Đông thời, triển khai các chương trình ngoại khoá nâng cao chất lượng học tiếng Anh của học sinh, đủ sức tham gia các kỳ thi tiếng Anh hùng biện khu vực, tiếng Anh tài năng (của Bộ GD&ĐT), tiếng Anh cho các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và cấp toàn quốc.

Sở cũng sẽ tổ chức các hoạt động thao giảng vòng cụm, hội thi cho giáo viên tiếng Anh, tổ chức các hoạt động giao lưu cho cán bộ, giáo viên học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh có kinh nghiệm trong việc triển khai và dạy tiếng Anh mới.

Định hướng tốt các chương trình dạy học tiếng Anh như tiếng Anh thí điểm hệ 10 năm mới, tiếng Anh tự chọn (cấp tiểu học), tiếng Anh tăng cường (cấp THCS), tiếng Pháp ngoại ngữ 2 về giáo trình, quy định chuẩn đầu ra, trang bị phòng ngoại ngữ, các phần mềm học tập..., đặc biệt chú trọng đến chất lượng dạy tiếng Anh tiểu học.